Member Login
  • Blog for Thai /
  • Leadership /
  • 7 คัมภีย์ เซียน ในการการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่เราต้องอ่าน (Managing your stakeholders)

7 คัมภีย์ เซียน ในการการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่เราต้องอ่าน (Managing your stakeholders)

July 10, 2019

มีตำรามากมายที่เกี่ยวกับการจัดการโครงการ ซึ่งหลายเล่มมุ่งเน้นประเด็นยากที่สุดในการจัดการนั่นก็คือ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” โดยเรามีหนังสือทั้ง 7 เล่ม ที่เข้าขั้นจัดว่าเป็นคัมภีร์เพื่อการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบมืออาชีพ จะมีอะไรบ้างนั้นตามมาเลย

1. แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : การเปลี่ยนแปลงด้วยพลังของการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Practical People Engagement: Leading Change Through the Power of Relationships)

โดย Patrick Mayfield, Elbereth Publishing, 2013

หนังสือเล่มนี้อ่านง่ายมาก มาพร้อมกับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติโดยที่จริง ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้การบริหารเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมแนวทางทั้ง 5 ขั้นตอน สู่เส้นทางการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในโครงการ

2. เครื่องการสื่อสารสำหรับการบริหารโครงการ (Project Management Communication Tools)

โดย William Dow & Bruce Taylor, Dow Publishing, 2015

หนังสือเล่มนี้มาพร้อมกับคำแนะนำที่ตรงประเด็นที่สุด ครอบคลุมรายละเอียดของทุกเครื่องมือ วิธีการสื่อสาร เทคนิคต่าง ๆ ที่คุณต้องใช้ในการบริหารโครงการ รวมทั้งยังมีแนวทางปฏิบัติของ PMI ที่สอดคล้องกับคู่มือการจัดการองค์ความตาม PMBOK® Guide

3. ศิลปะของการเปลี่ยนด้วยหัวใจ จิตใจ และการกระทำ (Enchantment: The Art of Changing Hearts, Minds, and Actions)

โดย Guy Kawasaki, Portfolio Penguin, 2011

ทำอย่างไรจะเป็นคนที่น่าไว้วางใจ มีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนต้องการและยอมรับคุณด้วยหัวใจ หนังสือเล่มนี้จะให้แนวทางคุณเอง รวมทั้งยังมีเคล็ดลับมากมาย ที่สร้างแรงบันดาลใจและหลักความรู้ง่าย ๆ ที่นำไปปรับใช้ได้

4. ทำไมการสื่อสารธุรกิจจึงมีปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา (Message Not Received: Why Business Communication is Broken and How to Fix It)

โดย Phil Simon, Wiley, 2015

คุณจะพบกับคลังคำศัพท์เฉพาะมากมาย จะทำอย่างไรให้การสื่อสารนั้นเป็นเรื่องที่ปรับให้เข้าใจตรงกัน ในหนังสือยังมีการรวมข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดเกี่ยวกับวิธีที่เราจะลดความซ้ำซ้อนในการสื่อสารได้

5. กลยุทธ์การจัดการโครงการฉบับย่อ (The Project Managers Little Book of Cheats)

โดย Beth Spriggs, available on Amazon

หนังสือที่รวบรวมเคล็ดลับการปฏิบัติที่อ่านง่ายอย่างรวดเร็ว พร้อมแนวทางปฏิบัติการทำงาน เสมือนคำถามที่มาพร้อมคำตอบจากประสบการณ์จริง รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้เลยผ่านการทดลองใช้มาแล้ว

6. ทางลัดสู่ความสำเร็จในการจัดการทีมงานโครงการ (Managing Project Teams: Shortcuts to Success)

โดย Elizabeth Harrin, BCS Publishing, 2013

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมแนวคิดสั้น ๆ 11 แนวคิดด้วยกัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคที่ผู้จัดการโครงการใช้ ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

7. คู่มือปฏิบัติเพื่อการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยากเหลือเกิน (A Practical Guide to Dealing With Difficult Stakeholders)

โดย Jake Holloway, David Bryde & Roger Joby, Gower, 2015

หนังสือมีเนื้อหาอีกขั้นตอนหนึ่งของการจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อ่านง่ายและเป็นประโยชน์ รวมทั้งยังมีกรณีศึกษา เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย พร้อมกลยุทธ์มากมายทั้งคนภายในองค์กรและคนภายนอกองค์กรอีกด้วย

ดังนั้น หากใครกำลังมีปัญหาต่อการจัดการโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลองใช้หนังสือ 7 เล่มนี้เป็นแนวทางสำคัญในการทำงานกันดูสิคะ แล้วคุณอาจจะพบกับคำตอบที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างที่คาดไม่ถึงกันเลยก็ได้

**ท่านที่สนใจและอยากประสบความสำเร็จ ในวิชาชีพ ด้านการบริหารงานโครงการ ดูรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร เพิ่มเติมได้ที่**

Call: 026103963
Email: training@psisolution.com
Website: www.psisolution.com
Facebook: https://www.facebook.com/PSISolutionsThailand
LINE@: @psisolutions

enquiry form

  • Please type the letters and numbers shown in the image.
  •  
    Captcha Code

    Click the image to see another captcha.


  • * All fields are required.