Member Login
  • Blog for Thai /
  • Leadership /
  • 7 เหตุผล ที่ทำให้การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน (Multitaking) แล้วไม่สำเร็จ!

7 เหตุผล ที่ทำให้การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน (Multitaking) แล้วไม่สำเร็จ!

April 30, 2018

การทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้รับการยกย่องว่าเป็นวิธีการทำงานที่ช่วยประหยัดเวลาได้แต่มีการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่าการทำงานแบบทำหลายอย่างพร้อมกันนั้นไม่ได้ช่วยให้เกิดผลดีแต่อย่างใดซึ่งเรามีเหตุผลถึง 7 ข้อด้วยกันที่จะยืนยันว่าการทำงานแบบหลายอย่างในเวลาเดียวกันนั้นส่งผลให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีดังต่อไปนี้ 

1. สูญเสียเป้าหมาย

พนักงานและนายจ้างที่เปลี่ยนงานและโครงการต่างมักจะประสบปัญหาการให้ความสนใจหลายโครงการต้องมีการทำซ้ำแม้แต่การบริหารงานหากทำงานหลายอย่างก็มักจะทำให้สูญเสียเป้าหมายตรงหน้าไปได้ไม่ว่าคุณจะพูดคุยทางโทรศัพท์กับลูกค้าหรือตรวจสอบข้อความในอีเมล์เลือกแบ่งเวลาในการทำแต่ละอย่างให้ชัดเจนดีกว่าเพื่อที่คุณจะตรวจสอบรายละเอียดแต่ละเรื่องได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. สูญเสียความจำ

การทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันสมองต้องใช้งานหนักมากที่สุดซึ่งอาจจะทำให้ฟังก์ชั่นการใช้งานของสมองไม่มีประสิทธิภาพในการจดจำหรือจำไม่ได้ว่าตอนนั้นทำอะไรตัดสินใจอย่างไรบ้างยิ่งคุณอายุมากขึ้นคุณจะยิ่งมีปัญหาในเรื่องความจำเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรพร้อมกันเพราะบางครั้งสมองไม่สามารถแยกแยะได้ดีอย่างที่คิดระหว่างความชัดเจนในแต่ละงาน 

3. ผลผลิตของงานลดลง

การแข่งขันในเชิงธุรกิจที่ดีมาจากผู้ทำงานที่มีประสิทธิภาพความสำเร็จของโครงการอาจได้รับผลกระทบไปด้วยหากคุณทำงานบกพร่องอย่างไรก็ตามการดำเนินงานที่ราบรื่นไม่สามารถทำได้ด้วยทีมงานที่ไม่มีประสิทธิภาพการโฟกัสกับงานเพียงอย่างเดียวจะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทางกลับกันหากทำงานหลายอย่างพร้อมกันก็อาจทำให้งานของคุณด้อยคุณภาพลง

4. องค์กรไร้ประสิทธิภาพ

การทำงานหลายอย่างอาจจะทำให้งานล่าช้าลงได้ทำให้งานไม่เสร็จสักงานเดียวจนเมื่อทีมงานได้งานใหม่โดยยังไม่เคลียร์งานเก่าผลที่ตามมาคือองค์กรไร้ซึ่งประสิทธิภาพโดยมาจากทีมงานที่ไม่มีคุณภาพเพราะแยกแยะการจัดการงานไม่ได้นั่นเอง 

5. ผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกัน

การทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันอาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกันเอาได้ง่ายๆ 

6. เพิ่มความเครียด

การทำงานแบบหลายอย่างในเวลาเดียวกันสร้างความเครียดในการทำงานได้แบบไม่รู้ตัวดังที่กล่าวไปแล้วว่าสมองจะทำงานหนักเพราะการทำงานหลายอย่างทำให้คุณต้องใช้แรงกายมากจนทำให้คุณกดดันตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว 

7. เพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้น

ผลกระทบจากการทำงานหลายอย่างอาจส่งผลต่อทางรอดของธุรกิจได้เนื่องจากการทำงานหลายอย่างทำให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยสร้างสรรค์ผลงานดีๆรวมถึงเสี่ยงต่อการจ่ายงบประมาณที่มากเกินความจำเป็นอีกด้วย 

ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกันจนสร้างผลกระทบแย่ๆต่อบริษัทเราควรสร้างแผนการดำเนินงานแบบเป็นระบบมากขึ้นเพื่อให้เกิดการวางแผนและดำเนินงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งช่วยให้การทำงานของทุกๆคนออกมาในรูปแบบที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

**ท่านที่สนใจและอยากประสบความสำเร็จ ในวิชาชีพ ด้านการบริหารงานโครงการ ดูรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร เพิ่มเติมได้ที่**


Call: 026103963
Email: training@psisolution.com
Website: www.psisolution.com
Facebook: https://www.facebook.com/PSISolutionsThailand
LINE@: @psisolutions

enquiry form

  • Please type the letters and numbers shown in the image.
  •  
    Captcha Code

    Click the image to see another captcha.


  • * All fields are required.