Member Login
 • Blog for Thai /
 • Corporate training /
 • การอบรม ภายในองค์กร ช่วย พัฒนาประสิทธิ์ภาพในการทำงาน ทั้งทีม และรายบุคคล (Corporate Training helps you improve employee's performance)

การอบรม ภายในองค์กร ช่วย พัฒนาประสิทธิ์ภาพในการทำงาน ทั้งทีม และรายบุคคล (Corporate Training helps you improve employee's performance)

March 20, 2019

การอบรมภายในองค์กรช่วยพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการทำงาน ทั้งทีมและรายบุคคลได้อย่างไร (Corporate training to improve your team and individual performance)

เคล็ดลับที่จะนำพาบริษัทหรือองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายไปได้นั้น ล้วนแล้วต้องมาจากกระบวนการสร้างศักยภาพของคน (Workforce) ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (Performance)  โดยวิธีการที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรให้มีประสิทธิภาพที่สุดนั่นก็คือ การอบรมบุคลากร ซึ่งจะมีผลลัพธ์ดีๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น ดังนี้

 • การอบรมพนักงานช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพของงานได้ (Training employees drives performance)

                  เมื่อคุณสร้างกระบวนการอบรมพนักงานของคุณ นั่นเท่ากับว่าคุณได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเกือบทั้งหมดขององค์กรได้ เพราะหลังจากที่คุณอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าพนักงานของคุณมีศักยภาพมากพอที่จะปฏิบัติงานได้ดีขึ้นแล้ว รวมทั้งยังเข้าใจเป้าหมายและกลยุทธ์เชิงธุรกิจ (Strategic Objectives) ที่จะนำไปสู่ผลกำไรขององค์กรได้มากขึ้น โดยการฝึกอบรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานนั้น จะทำให้พนักงานมีความมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหากคุณมีเครื่องมือ(tools)ที่สนับสนุนการทำงานของพนักงานทั้งหลายอยู่แล้ว ก็จะยิ่งเป็นแรงผลักดันให้พนักงานให้ความสำคัญกับองค์กรของตัวเองมากยิ่งขึ้นและทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การสร้างความรู้ให้พนักงานช่วยสร้างนักจัดการที่มีประสิทธิภาพได้ (Educated employees become educated managers)

                  กระบวนการฝึกอบรม ไม่ใช่เพียงเป็นแค่กระบวนการสร้างทักษะของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่การฝึกอบรมยังช่วยสร้างให้กับพนักงานมีความจงรักภักดีหรือมีความรู้สึกเชิงบวกกับองค์กรได้อีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อพนักงานมีทักษะองค์ความรู้ที่ดีขึ้น พนักงานยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของงานให้ดีขึ้นได้อีกด้วย เพราะพนักงานจะสามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากทักษะที่พวกเขาได้รับการอบรมมานั่นเอง นอกจากนี้พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมยังสามารถให้คำแนะนำพนักงานที่เข้ามาใหม่ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ถือเป็นนักจัดการที่มีประสิทธิภาพเลยทีเดียว

 • พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีช่วยเพิ่มผลกำไรได้ (A well-trained workforce improves profitability)

                  เมื่อระบบการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น พนักงานมีทักษะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี ผลที่ตามมาคือ ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นได้นั่นเอง เพราะพนักงานที่ผ่านการอบรมจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรที่ประสบความสำเร็จนั่นเอง ดังนั้น หากคุณต้องการทำกำไร คุณต้องจัดโปรแกรมการฝึกอบรบที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ โดยประเมินกระบวนการธุรกิจ การติดต่อสื่อสารและช่องว่างหรือจุดบกพร่องขององค์กร เพื่ออบรมสร้างทักษะให้พนักงานปิดจุดบกพร่องนั้นด้วยหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสม ก็จะช่วยแก้ไขปัญหา ปิดช่องว่างขององค์กรได้

                  นอกจากนี้ การฝึกอบรมขององค์กรจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการทำงานให้ดีขึ้นได้ (healthier work environment) พนักงานมีความสุข ความมั่นใจ ไม่หลงทิศทางการทำงาน ช่วยสร้างทักษะและความมั่นใจในการปฏิบัติงานได้ แถมการอมรมยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) มากขึ้นอีกด้วย

 

**ท่านที่สนใจและอยากประสบความสำเร็จ ในวิชาชีพ ด้านการบริหารงานโครงการ ดูรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร เพิ่มเติมได้ที่**


Call: 026103963
Email: training@psisolution.com
Website: www.psisolution.com
Facebook: https://www.facebook.com/PSISolutionsThailand
LINE@: @psisolutions

enquiry form

 • Please type the letters and numbers shown in the image.
 •  
  Captcha Code

  Click the image to see another captcha.


 • * All fields are required.