Member Login
 • Blog for Thai /
 • Business Mastery /
 • Kanban, WIP และ การทำงานที่ทำให้คนในองค์กรมีความสุข

Kanban, WIP และ การทำงานที่ทำให้คนในองค์กรมีความสุข

January 16, 2019

หลายองค์กร หลายทีมงาน เริ่มต้นการทำงานแบบดั่งเดิมแบบวานิลลา รวมทั้งยังคงมีการทำงานแบบ Scrum หรือวิธีรุมกันทำงาน เพื่อใช้ในการวางแผน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการทำงานแบบ Kanban สำหรับวิธีการทำงานแบบเดิม ๆ ที่ไม่น่าสนใจ และทำให้คนในองค์กรไม่มีความสุขอีกด้วย อย่างไรก็แล้วแต่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งจะส่งผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับงานระหว่างการผลิต

หรือ Work in Progress (WIP) ซึ่งทำให้การทำงานได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่าเดิม

การทำงานแบบ scrum เป็นการทำงานแบบเดิม ๆ เช่น เราต้องใช้ทีมงาน 6 ทีม สำหรับการพัฒนางาน 12 เรื่อง ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด ในช่วงเริ่มต้นการทำงาน ทีมงานจะคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะวางแผนการทำงานอย่างไร โดยจะจัดทำงานเฉพาะเรื่องที่สำคัญ ๆ ออกไปก่อนจนเสร็จ และยังต้องมีการทบทวน แก้ไขงานให้ถูกต้องก่อนจะส่งงานออกไป ซึ่งวิธีการทำงานแบบนี้ค่อนข้างจะใช้ระยะเวลาการทำงานนาน

 • การลดจำนวนงานระหว่างการผลิต (Reduce Work in Process).

 Kanban คือการทำงานที่เน้นคุณค่างาน เลือกกรอบเวลาการทำงานที่สั้นลง โดยมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยลดขนาดการทำงานให้เล็กลง รวมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าอีกมาย ซึ่งเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอน ก็สามารถทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไป ทราบกระบวนการทำงานและเกิดความเชื่อมั่นในระดับที่ “ยอมรับ” จนกว่ากระบวนการทำงานจะเสร็จสมบูรณ์

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ในหลาย ๆ วิธีสามารถทำได้ และช่วยให้ทีมงานมุ่งเน้นการทำงานแบบสั้น ๆ ใช้เวลาไม่นาน กระบวนการทำงานที่มากเกินไป ทำให้เกิดความสับสนในบริบทการทำงาน นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่เพียงแต่สามารถสลับจากรายการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่งได้ ซึ่งเป็นปัญหาหลายอย่างภายในทีมพัฒนาเอง งานส่วนใหญ่ที่ต้องทำจะต้องเน้นรายละเอียดเป็นพิเศษ การทำงานแบบสลับกันอาจทำให้นักพัฒนาซอฟแวร์เสียจุดโฟกัส หรือไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลที่จำเป็นจริง ๆ สำหรับงานได้

 • ค้นพบตัวจัดการปัญหาแบบถาวร

เมื่อการพัฒนาไม่สามารถทำงานได้ มักเกิดจากปัจจัยภายนอกบางอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีผู้ดูแลหรือคนเคลียร์ปัญหา ในกระบวนการทำงาน scrum จะมี Scrum Master เปรียบได้กับหัวหน้า ผู้คอยดูแลจัดการปัญหาและสนับสนุนการทำงานของคนในทีม สำคัญยิ่งไปกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง คือการแก้ไขปัญหาแบบถาวร ล้างประเด็นและสกัดกั้นปัญหาทุกทิศทาง เช่น อาจจะเป็นทีมที่มีปัญหาอยู่ตลอดเวลา หรือข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์

อย่างไรก็ดีการพัฒนางานจาก Scrum ไป Kanban อาจจะส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่าหลายอย่าง เพราะ Kanban มีกลไกที่จำกัดความคืบหน้าในทำงาน ทำให้ง่ายขึ้น มุ่งเน้นการทำงานแบบครั้งเดียวให้สำเร็จ เน้นการทำงานที่มีความสำคัญสูงสุดแทนทำงานหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน การพัฒนาศักยภาพของทีมเหล่านี้จะช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็จะมีความสุขมากขึ้นเช่นกัน

**ท่านที่สนใจและอยากประสบความสำเร็จ ในวิชาชีพ ด้านการบริหารงานโครงการ ดูรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร เพิ่มเติมได้ที่**


Call: 026103963
Email: training@psisolution.com
Website: www.psisolution.com
Facebook: https://www.facebook.com/PSISolutionsThailand
LINE@: @psisolutions

enquiry form

 • Please type the letters and numbers shown in the image.
 •  
  Captcha Code

  Click the image to see another captcha.


 • * All fields are required.